Untitled Document
 
 Untitled Document


เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษา ตัวจริง
เลขบัญชีที่โอนเงินรายงานตัวเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ประจำปี 2558 155-2-03499-1
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัสเซียศึกษา สาขาสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จำนวน เงิน 15,000 บาท และนำใบโอนเงินมายื่นรายงานตัวที่โครงการ ฯ ในวันที่ 7-8 ก.ค 58 ในเวลาราชการ หากไม่มาตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์


 

 • โครงการทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย “เส้นทาง ปิคนิค ของซาเรวิชนิโคลัย”...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะระบำรัสเซียของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ซึ่งทำการฝึกซ้อมโดย Mrs. Ekaterina Alekseyeva แห่งสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย Katherine Dance Academy และการประสานงานโดย รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวด A.T.O.D (Australian Teachers of Dancing) International Dance Competition Thailand 2017

คลิกรายละเอียด


 

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มาเยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษาและสัมภาษณ์อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และ อาจารย์ ดร.อุษณีย์ งามแสงพฤกษ์ อาจารย์ประจำโครงการฯ เกี่ยวกับประเทศรัสเซียในปัจจุบัน และได้มอบของที่ระลึกให้กับโครงการฯด้วย

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษาได้ต้อนรับ นาย Gleb Svistin และนาย Nikita Kalinichenko นักศึกษาชาวรัสเซียจากมหาวิทยาลัยเอมกิโม (MGIMO) ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนอยู่ในวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาไทยศึกษา เป็นเวลา 6 เดือนอย่างอบอุ่น โดยนักศึกษาไทย-รัสเซียได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างเป็นมิตร โดยพวกเขาหวังว่าในอนาคตจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โครงการรัสเซียศึกษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-รัสเซีย

คลิกรายละเอียด


 

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้ออกบูท Roadshow แนะนำโครงการรัสเซียศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

คลิกรายละเอียด


 

 • วันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้ออกบูท Roadshow แนะนำโครงการรัสเซียศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ณ งาน Open house โรงเรียนสมุทรปราการ

คลิกรายละเอียด


 

 • วันที่ 17 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาร่วมกับผู้แทนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และภาควิชาภาษารัสเซียคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่แด่เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย H.E.Mr.Kirill Barsky ณ สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 2, 9 ,16 พฤศจิกายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการอบรม การจัดการทางบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNote ให้แก่นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาชั้น ปีที่4 ที่ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิกรายละเอียด


 

 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ณ ห้อง 240B คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้ไปเเนะเเนวหลักสูตรและประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ แก่นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้กล่าวทักทายนักเรียนเเละเเนะนำโครงการ ฯ...

คลิกรายละเอียด