Untitled Documentเดือนพฤษจิกายน 2553

พฤษจิกายน 2553

โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดบอร์ดเกี่ยวกับ ประเพณีเทศกาลคริสต์มาสของประเทศรัสเซีย เพื่อนำเสนอรายละเอียดและความสำคัญของ เทศกาลคริสต์มาสของศาสนาคริสต์นิกาย ออโธดอกซ์ ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติรัสเซีย การจัดบอร์ดในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา และเพื่อเผยแพร่ ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ระยะเวลาในการจัดแสดง บอร์ดในระหว่าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 - มกราคม พ.ศ.2554 ถานที่ในการจัดแสดงบอร์ด ณ บริเวณ ชั้น 1 ตึกคณะศิลปศาสตร์

 


เดือนกันยายน 2553

17 กันยายน 2553

โครงการ สัมมนา หัวข้อ  “ พลังงานทดแทนในรัสเซีย ”   
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง SC  3015

 

10 กันยายน 2553

โครงการ สัมมนา หัวข้อ “ ประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศรัสเซียจากพี่สู่น้อง ”
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง SC 3015

 

2 กันยายน 2553

โครงการ กิจกรรม “ ออกบู๊ทงานตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน สีลม ”
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 9.00- 16.00 น. ณ รร.กรุงเทพคริสเตียน

 


เดือนกรกฎาคม 2553

30 กรกฎาคม 2553

โครงการ สัมมนา หัวข้อ  “ ผลงานสารนิพนธ์ของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ”   
ในวันศุกร์ที่ 30  กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง SC  4036

 

16 กรกฎาคม 2553

โครงการ สัมมนา หัวข้อ “ ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการเรียนภาษารัสเซีย 10 เดือน และช่วงซัมเมอร์ ณ สถาบันปุชกิ้น ประเทศรัสเซีย ” ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2553
ณ ห้อง SC 3048 เวลา 13.30-16.30 น. 

 

14 กรกฎาคม 2553

โครงการ “Russian Cheer Up” วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ณ ห้องบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เดือนมิถุนายน 2553

5 มิถุนายน 2553

โครงการ “Russian first date” วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ  อาคารปิยชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

25 มิถุนายน 2553

งาน 113 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ในวันที่ 25 มิ.ย. 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 


เดือนกุมภาพันธ์ 2553

23 กุมภาพันธ์ 2553

โครงการสัมมนา หัวข้อ “การศึกษาต่อ ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
และขั้นตอนการสมัครขอรับ ทุนการศึกษา”
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง SC 3033 อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

12 กุมภาพันธ์ 2553

โครงการสัมมนา หัวข้อ “วัฒนธรรมรัสเซียในโลกสมัยใหม่” ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ห้อง 4020 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

9 กุมภาพันธ์ 2553

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานหัวข้อ “เตรียมพร้อมฝึกงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
วันอังคารที่ 9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้อง SC. 3033
อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


เดือนมกราคม 2553

9 มกราคม 2553

โครงการค่าย “All About Russian Studies” ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553
เวลา 7.00 - 16.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์