Untitled Documentเดือนกันยายน 2554

14,16 กันยายน 2554

งานเทศกาลศิลปวัฒนะรรมรัสเซียและภาษารัสเซีย :ประตูสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างไทย-รัสเซีย วันที่ 14,16 กันยายน 2554 ณ อาคารบรรยายรวม ห้อง บร1.206

 


เดือนกรกฎาคม 2554

20 กรกฎาคม 2554

นักศึกษารัสเซียจากโครงการ Ever Clever เยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษา นักศึกษาชาวรัสเซียที่เรียนภาษาอังกฤษผ่านโครงการ Ever Clever เข้าเยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เพื่อพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา

 เดือนมิถุนายน 2554

29 มิถุนายน 2554

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554ที่ผ่านมา ศูนย์วิชาการรัชดาวิทยาร่วมกับงานแนะนำการ ศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้พานักเรียนที่เข้าร่วม SUMMER CAMP IN TU 2011 ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม โครงการ รัสเซียศึกษา โดยมีท่านอาจารย์วิชนี ศรีสนิท ซึ่ง อาจารย์ของโครงการรัสเซียเป็นผู้บรรยายและแนะ นำโครงการรัสเซียศึกษา ให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้า เยี่ยมชมโครงการฯ อย่างอบอุ่น

 

12 มิถุนายน 2554

งานฉลองวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย 12 มิถุนายน 2554 รศ. ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียษศึกษา และ อาจารย์ วิชนี ศรีสนิท อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งสถานทูตของสหพันธรัฐรัสเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554

 

9 มิถุนายน 2554

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการรัสเซียศึกษา ปีการศึกษา 2554 ทางโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการรัสเซียศึกษา ปีการศึกษา 2554 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ษัฏเสน เป็นพิธีกร อีกทั้งท่านผู้อำนวยการ,คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการรัสเซียร่วมบรรยายให้นักศึกษาฟังเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับการติดต่อโครงการฯและรายละเอียดต่างๆในการเริ่มต้นการเข้าศึกษา เมื่อในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


เดือนกุมภาพันธ์ 2554

28 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดบอร์ดเกี่ยวกับ วันมาสเลนิตซ่า Масленица ช่วงระหว่าง 28 ก.พ – 1 มี.ค เป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาวเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ โดยทั่วไปจะไม่มีการเฉลิมฉลอง ในยุคโบราณจัดได้ว่าเป็นเทศกาลแพนเค้ก

 

11 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการสัมมนา หัวข้อ เรื่อง “ เรียนจบแล้วไป ทำงานอะไรดี ” ทางโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ เรียนจบแล้วไป ทำงานอะไรดี ” ดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วย งานต่างๆอาทิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , โรงแรม Four Seasons และสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย ( สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) มาร่วมบรรยายให้นักศึกษาฟังเกี่ยวกับประสบ การณ์การทำงานในแต่ละองค์กรปัญหาและอุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานกับคนรัสเซีย เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการที่จะตัดสินใจ เลือกอาชีพ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม สังคมศาสตร์ ห้อง SC 4029 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต