Untitled Documentเดือนธันวาคม 2558

26 ธันวาคม 2558

การแสดงของ Kalinka คณะระบำรัสเซียของโครงการรัสเซียศึกษาในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


เดือนพฤศจิกายน 2558

4-5 พฤศจิกายน 2558

งานกิจกรรมเปิดบ้านธรรมศาสตร์ TU OPEN HOUSE 2015 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดย โครงการรัสเซียศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านธรรมศาสตร์ TU OPEN HOUSE 2015 เมื่อวันที่ 4-5 พ.ย. พ.ศ 2558 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

1 พฤศจิกายน 2558

โครงการรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่บัณฑิตของโครงการรัสเซียศึกษา รุ่นรหัส 54 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่บัณฑิตของโครงการรัสเซียศึกษา รุ่นรหัส 54 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตของโครงการรัสเซียศึกษา ได้แก่ ท่านคณบดีและท่านรองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ท่านนายกสมาคม คณะศิลปศาสตร์ ท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และท่านอาจารย์โครงการรัสเซียศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2558 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 


เดือนตุลาคม 2558

21 ตุลาคม 2558

บรรยายพิเศษเรื่อง เทือกเขาทองคำแห่งอัลไต และทะเลสาบไบคาล มรดกโลก...มนต์เสน่ห์ของรัสเซีย

โดย Mr.Sergei Molchanov และ Ms.Olga Zhilina แห่งสถานเอกอัครราชฑูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับอาจารย์วีรภัทร คำรัตน์ อาจารย์โครงการรัสเซียศึกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ 2558 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


เดือนกันยายน 2558

21 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียง คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้ารับรางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียงในพิธีดังกล่าวด้วย

 

16 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดกิจกรรม Russian Cheer Up หรือ เชียร์โต้รัสเซียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยผ่านบทเพลง และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี

 

20 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานวันไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ณ อาคารบรรยายรวม 1 ห้อง 201 โดยคณาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษาได้มอบถุงผ้าประจำโครงการฯ ให้แก่นักศึกษาใหม่อีกด้วย

 

กรกฎาคม 2558

โครงการรัสเซียศึกษาขอนำภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการระดับเยาวชนด้านภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียมาให้ชมกัน งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Парусарусскогомира" (Sails of Russkiy Mir) ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิ РусскийМир (Russkiy Mir Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2558 โดยมีนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษาซึ่งเป็นคนไทยเพียง 2 คนเท่านั้นที่เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ได้แก่ นางสาวกวิตา ว่องประสพสุข และนางสาวพลชา คุ้มชนะ ซึ่งทั้งสองได้กล่าวบอกเล่าถึงประสบการณ์และความประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางภาพถ่ายบางส่วนและจะมาเล่าให้เพื่อนๆ น้องๆ และผู้ที่สนใจได้ฟังในโอกาสต่อไป

 

กันยายน 2558

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม The Third Russia - ASEAN Youth Summit ที่มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal University เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

โครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีกับนางสาวเพ็ญนภา นาคนาวา นายเจตษฎา พรขุนทด และนายศุภวัสส์ อนุรัตน์บดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม The Third Russia - ASEAN Youth Summit ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -11 ตุลาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal University เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย โดยจะมีเยาวชนจากประเทศรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

9 กันยายน 2558

นักศึกษาปริญญาโท ณ Higher School of Economics ที่กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าพบกับผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และกรรมการโครงการฯ

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 และวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ นักศึกษาปริญญาโท ปี 2 ซึ่งกำลังศึกษาสาขาวิชา Political Analysis and Public Policy ภาคภาษาอังกฤษ ณ Higher School of Economics ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะตัวแทนจากสถาบันดังกล่าวได้เข้าพบกับผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และกรรมการโครงการฯ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน ตลอดจนได้มีเจรจาผ่านทาง Skype กับผู้ดูแลฝ่ายการต่างประเทศของสถาบันดังกล่าวเพื่อคุยถึงรายละเอียด ตลอดจนลักษณะรูปแบบความร่วมมือที่เป็นไปได้ การเจรจาความร่วมมือนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้นแก่นักศึกษาทั้งสองฝ่ายต่อไปในอนาคต

 


เดือนสิงหาคม 2558

19 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “ความสัมพันธ์และบทบาทความร่วมมือของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Major Power Relations and Engagement in Southeast Asia) ในหัวข้อ “ The Political Dimension of Russia as a Great Power in East Asia” โดยเป็นการจัดงานร่วมกันของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับทางสถาบันวิจัยความมั่นคงแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Center for Security Studies: APCSS) ซึ่งเป็นสถาบันThink Tank ของสหรัฐฯโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายเป็นอย่างมาก

 

13-15 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดกิจกรรมวันแรกพบ “Russian First Date” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาชายฝั่งและคืนสัตว์สู่ธรรมชาติ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษารุ่นพี่และรู้จักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซีย ณ บ้านโกลเด้น ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

10 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ขึ้นณ ห้อง SC 4001 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซียศึกษา นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองมีโอกาสพบคณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษา อีกทั้งยังเป็นโอกาสแรกที่นักศึกษารุ่นน้องได้พบปะทำความรู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่อีกด้วย

 

6 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 6 ส.ค 2558 นางสาวศิริพร ทองศาลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโครงการรัสเซียศึกษา ได้เป็นวิทยากรเสนอผลงานจากภาคนิพนธ์เรื่อง A Comparison of Economic Relations between Thailand and Vietnam with the Russian Federation during 2008-2013 ในงานประชุมนานาชาติ Redesigning the Landscape of Southeast Asia ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


เดือนกรกฎาคม 2558

6 กรกฎาคม 2558

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และทางด้านสายภาษา รวมทั้งนักศึกษาของโครงการและบัณฑิตที่จบไปแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ อาทิ รองศาสตราจารย์ยอดบุญเลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และกรรมการโครงการ ฯ อาจารย์ ดร.กัณฐัศศาพงษ์หิรัญ ,อาจารย์วิชนีศรีสนิท,อาจารย์กติมาพ่วงชิงงาม ,อาจารย์พงษ์ศักดิ์วัชรนุกูลเกียรติ ,รศ.ดร.ร.ท.นภดลชาติประเสริฐ ,ผศ.ดร.สมภักดิ์จันทร์สุกรี ,อาจารย์พงศ์พันธุ์จันทร์สุกรี ,อาจารย์ยิ่งศักดิ์ษัฏเสน ,อาจารย์อลิสา สินนา, อาจารย์ศิริรัตน์คงสิริพิพัฒน์,อาจารย์ปัทมาภรณ์บุญช่วยรอด,อาจารย์สิริมาโอชารส,นายธนโชติโรจน์กนก, นายสิทธิศักดิ์ แซ่ตั้ง,นางสาวศิริพรทองศาลา , นางสาวสิรินทร์ลีนรเศรษฎ์, นายศิพงษ์ หนูเทพย์ ,นายอนุรุทธิ์สมเสาร์ ,นางสาววรสุดา คำเป็ก,นายดนุพลเฉลยสุข

 


เดือนมิถุนายน 2558

3 มิถุนายน 2558

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำฯ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชา "Intellectual Tea" เสวนาในหัวข้อ Regional Integration and Prospects of New "Associational Multipolarity" in the Asia-Pacific โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ Dr. Vitaly Kozyrev, Senior Fellow at the Devis Center of Russian and Eurasian Studies, Harvard University งานเลี้ยงน้ำชาดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

 


เดือนพฤษภาคม 2558

28 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศาพงษ์หิรัญ อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษาได้เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์จีน – รัสเซีย: การท้าทายระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา” ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การสัมมนาวิชาการนี้ จัดโดยศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

8 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ...

 

6 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ Dean ’s List มอบรางวัลและเหรียญให้แก่นักศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล มอบรางวัลและเหรียญให้แก่นักศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทกิจกรรมเด่น ณ ห้อง ศศ. 211 คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต มีรายนามดังต่อไปนี้...

 


เดือนเมษายน 2558

20 เมษายน 2558

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2557 โดยทั้งนี้มีนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา เข้ารับรางวัลต่างๆ ดังนี้ ...

 

20 เมษายน 2558

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ ดำดี ให้การบรรยายแก่นักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษาด้วย

 


เดือนมีนาคม 2558

25 มีนาคม 2558

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้ร่วมกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย Katherine Dance Academy จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย โดยคณะนักแสดง “Katyusha” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของรัสเซียโดยเฉพาะการเต้นระบำรัสเซีย และการอ่านบทกลอนรัสเซีย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป อาจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ฐิติพงษ์ ด้วงคง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และ H.E. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าร่วมชมการแสดง

 

24 มีนาคม 2558

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 โครงการรัสเซียศึกษาจัดกิจกรรม “ชอป แชร์ ชิลล์ ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นงานขายสินค้ามือสองที่สภาพดีเพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดมาบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา บ้านกึ่งวิถีหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การจัดงานนี้ได้รับความสนใจและมีผู้มีน้ำใจมาบริจาคเป็นจำนวนมาก โดยรายได้จากการขายสินค้าและการบริจาคทั้งหมดเป็นจำนวน 13,146.50 บาท

 

มีนาคม 2558

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปี 2 ที่เรียนวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียได้ทำกิจกรรม Cooking Class ด้วยธีม Brunch in the Park เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซีย และเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และคณาจารย์ของโครงการฯเข้าชมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ...

 

2 มีนาคม 2558

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ดร. จิราพร ตรีวิเศษศร นายวัศพล ศิริวุฒิ และนางสาวสุพนิดา อ่วมงานทรัพย์ นักศึกษาชั้นปี 2 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน แปลข่าวของเฟสบุ๊คสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย โดยแปลจากภาษารัสเซียเป็น ภาษาไทยนั้น ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองต้อนรับกองเรือแปซิฟิคของกองทัพเรือรัสเซีย อันประกอบด้วย เรือพิฆาตอัดมีรอลปานเทเลเยฟ (Admiral Panteleyev) เรือส่งกำลังบำรุงเปเชเนก้า (Pechenega) และ เรือลากจูง SB-552 ที่มาเยี่ยมชมดูงานที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2558 เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือของรัสเซียและกองทัพเรือของไทย

 


เดือนกุมภาพันธ์ 2558

14 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดโครงการ “ค่าย All About Russian Studies 7” ขึ้นระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารบรรยายรวม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีจุดประสงค์ที่จะแนะแนวในการศึกษาต่อโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย โดยกิจกรรมหลักภายในโครงการมีดังต่อไปนี้ ...

 

13 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา นำโดยอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงาน “Open House” ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โครงการรัสเซียศึกษา โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก

 

12 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ได้ต้อนรับคุณ Katsiaryna Aliakseyeva ผู้อำนวยการสถาบัน Katherine Dance Academy ซึ่งเป็นสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย อาจารย์ Sergey Tarasov และอาจารย์ Valentina Tarasova โดยทั้งหมดได้หารือถึงความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างสถาบันดังกล่าว กับโครงการรัสเซียศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน การฝึกปฏิบัติจริง และช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งและเห็นภาพของรัสเซียในแง่มุมด้านศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

 

11 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการทาบทามจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยให้นักศึกษาของโครงการฯ ดำเนินการแปลข่าวสารของสถานทูตที่ลงในหน้าเพจ Посольство России в Таиланде จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย นักศึกษาที่เข้าร่วมการแปลดังกล่าวประกอบด้วย

1. นายวัศพล ศิริวุฒิ (บรรณาธิการ)
2. นางสาวศุภนิดา อ่วมงามทรัพย์ (รองบรรณาธิการ)
3. นางสาวกัญภร กฤธเกรียงไกร
4. นางสาวเพ็ญนภา นาคนาวา
5. นางสาวปภาดา คงคา

ทั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ดร. จิราพร ตรีวิเศษศร และอาจารย์ปัทมาภรณ์ บุญช่วยรอด ในการตรวจความถูกต้องของการแปล ซึ่งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทางสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเลี้ยงขึ้น ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระโอกาสการครบรอบ 120 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเลี้ยงครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของเพจเฟซบุ๊คของสถานทูตรัสเซียในรูปแบบภาษาไทย ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของสถานทูตรัสเซียกับนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยท่านสามารถติดตามได้ที่เพจนี้
https://www.facebook.com/RussiaInThai

 

4 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Russian Foreign Policy toward the East” เพื่อนักศึกษาและบุคคลที่สนใจได้เข้าใจแนวนโยบายต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียต่อประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Kirill Barsky ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC Building) ห้องบรรยาย SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

กุมภาพันธ์ 2558

โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการทาบทามจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยให้นักศึกษาของโครงการช่วยแปลข่าวสารของสถานทูตที่ลงในหน้าเพจ Посольство России в Таиланде จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย นักศึกษาที่เข้าร่วมการแปลดังกล่าวประกอบด้วย

1. นายวัศพล ศิริวุฒิ (บรรณาธิการ)
2. นางสาวศุภนิดา อ่วมงามทรัพย์ (รองบรรณาธิการ)
3. นางสาวกัญภร กฤธเกรียงไกร
4. นางสาวเพ็ญนภา นาคนาวา
5. นางสาวปภาดา คงคา

ทั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของรศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ,อาจารย์ จิราพร ตรีวิเศษศรและอาจารย์ ปัทมาภรณ์ บุญช่วยรอด ในการตรวจเช็คความถูกต้องของการแปล การแปลข่าวจากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทยดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

หน้าเพจสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย
https://www.facebook.com/RussiaInThai

 


เดือนมกราคม 2558

22-25 มกราคม 2558

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ททท. สำนักงานปารีส นำคณะผู้มีความสามารถด้านหัตถกรรมใบลานและการสานปลาตะเพียน อาจารย์วิชนี ศรีสนิท พร้อมด้วยครูสอนชกมวยจากค่าย Fairtex พัทยา เข้าร่วมงาน Salon Mondial du Tourisme ซึ่งเป็นนิทรรศการการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีส ในระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่าแสนคน และมีชาวฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจประเทศไทย รวมถึงหัตถกรรมไทยด้วย ...

นอกจากนี้ อาจารย์วิชนี ศรีสนิท ยังได้รับเชิญจากททท. สำนักงานกรุงโรม ให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition: EMITT 2015 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่กรุงอิสตันบูล ทั้งนี้บูธของประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก และได้รับรางวัลบูธดีเด่นอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการช่วยส่งเสริมการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

14 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์กล่าวเปิดงานและต้อนรับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเทศรัสเซียทุกท่าน อาทิ

1.อาจารย์บุษบา คุซมิน เป็นล่ามและนักแปลอิสระ เจ้าของเว็บเพจ Facebook “ Say Hi Russia ”
2.ดร.ทศพร อังสาชน หรือ (ดร.เจมส์) อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ สหภาพโซเวียต 2557
3.อาจารย์ Sergey Tarasov
4.นักศึกษาของโครงการ ฯ ที่ได้ไปศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย

มาร่วมบรรยายประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจรับฟัง ณ ห้อง ศศ.รส.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 6 อาคาร

 

7 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้ไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ณ ห้อง Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Louis- Marie Memorial Building