Untitled Documentเดือนธันวาคม 2560

12 ธันวาคม 2560

เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้จัดงานเปิดตัวหนังสือสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน...

 


เดือนพฤศจิกายน 2560

29 พฤศจิกายน 2560

โครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยนะคะ Congratulations

 

14 พฤศจิกายน 2560

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้ร่วมจัดงานฉลอง 120 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซีย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ...

 

8 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ย 60 โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้พานักศึกษาจำนวน 20 คนที่เรียนวิชาภาษารัสเซียเพื่อการทำงานภาคธุรกิจบริการ (โรงแรม)ไปศึกษานอกสถานที่ ณโรงแรม Rama Gardens กรุงเทพฯ...

 


เดือนกันยายน 2560

7 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ศูนย์เกาหลีศึกษา แห่งสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "เจาะลึกเกาหลีเหนือ: กิจการภายในและการต่างประเทศ"...

 

5 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับโครงการรัสเซียศึกษา จัดการเสวนาเรื่อง "โอกาสของไทยในเอเชียกลาง" เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เอเชียกลาง...

 


เดือนสิงหาคม 2560

24 สิงหาคม 2560

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 และมีนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่นดังนี้...

 

23 สิงหาคม 2560

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้ออกบูท Roadshow แนะนำโครงการรัสเซียศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 

8-10 สิงหาคม 2560

วันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานวันแรกพบรัสเซียศึกษา (Russian First Date) ปฐมนิเทศรัสเซียศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกรองได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซียศึกษา

 

1 สิงหคม 2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์Thai PBS เกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่อง War and Peace ของลีโอ ตอลสตอย เนื่องในโอกาสที่ BBC ได้จัดทำและออกอากาศซีรี่ส์เรื่อง War and Peace ทางสถานี Thai PBS

 


เดือนกรกฎาคม 2560

31 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะไปเรียนภาษารัสเซียระยะสั้นที่ Ural Federal University เมืองเยคาเตรินเบิร์ก ประเทศรัสเซีย โดยมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่มาให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาที่ประเทศรัสเซียรวมทั้งการเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาด้วย

 

14-16 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษา ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน "120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย" ณ สยามพารากอน จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ในงานนี้ อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาได้บรรยายพิเศษเรื่อง "วัฒนธรรมรัสเซียผ่านความเป็นเพื่อน" และนักศึกษาโครงการฯได้แสดงฝีมือทำสลัดรัสเซียแสนอร่อย ได้แก่ สลัดบีทรูท สลัดปลาเฮอร์ริ่ง และสลัดมิโมซ่า ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมาก

โครงการฯขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ช่วยสละเวลาและแรงกายแรงใจมาช่วยงานของโครงการฯจนสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น

 


เดือนเมษายน 2560

24-28 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน 2560 นางสาวณภาภัช ศรีแสงเมือง และนางสาวกรกช อารีสวาณี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียนกับการรู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN youth Workshop on Media Literacy) ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพ

 

24 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ อาคารบรรยายกลุ่มรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ฝ่ายการศึกษาได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในการนี้นักศึกาาโครงการรัสเซียศึกษาได้รับรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษากิจกรรมเด่นดังต่อไปนี้ ...

 

เมษายน 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดการทำอาหารรัสเซียและการจัดโต๊ะแบบรัสเซียในธีม "пикник" อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อปฎิบัติจริงในการเรียนการสอนวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย ในงานวันนี้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูอาหารรัสเซียแสนอร่อยหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น...

 

3 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ...

 


เดือนมีนาคม 2560

27 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำรายได้ทั้งหมด 5,100 บาท ที่ได้จากจัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" ครั้งที่ 4 งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้นำไปบริจาคมอบให้ทางสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้าน กึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

19 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Charity ชอป แชร์ ชิลล์ ขายของมือสองเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 4 รายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองรวมทั้งเงินบริจาคในครั้งนี้ โครงการรัสเซียศึกษา จะนำไปมอบให้แก่ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลากึ่งวิถี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี​

 

15 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 4023 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Dean 's list มอบรางวัลประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น ให้แก่นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา ทั้งนี้...

 

12 มีนาคม 2560

โครงการทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย “เส้นทาง ปิคนิค ของซาเรวิชนิโคลัย”

 


เดือนกุมภาพันธ์ 2560

11 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะระบำรัสเซียของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ซึ่งทำการฝึกซ้อมโดย Mrs. Ekaterina Alekseyeva แห่งสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย Katherine Dance Academy และการประสานงานโดย รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวด A.T.O.D (Australian Teachers of Dancing) International Dance Competition Thailand 2017

 

10 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มาเยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษาและสัมภาษณ์อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และ อาจารย์ ดร.อุษณีย์ งามแสงพฤกษ์ อาจารย์ประจำโครงการฯ เกี่ยวกับประเทศรัสเซียในปัจจุบัน และได้มอบของที่ระลึกให้กับโครงการฯด้วย

 

6 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษาได้ต้อนรับ นาย Gleb Svistin และนาย Nikita Kalinichenko นักศึกษาชาวรัสเซียจากมหาวิทยาลัยเอมกิโม (MGIMO) ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนอยู่ในวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาไทยศึกษา เป็นเวลา 6 เดือนอย่างอบอุ่น โดยนักศึกษาไทย-รัสเซียได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างเป็นมิตร โดยพวกเขาหวังว่าในอนาคตจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โครงการรัสเซียศึกษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-รัสเซีย

 

2 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้ออกบูท Roadshow แนะนำโครงการรัสเซียศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 

1 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้ออกบูท Roadshow แนะนำโครงการรัสเซียศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ณ งาน Open house โรงเรียนสมุทรปราการ

 


เดือนมกราคม 2560

17 มกราคม 2560

วันที่ 17 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาร่วมกับผู้แทนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และภาควิชาภาษารัสเซียคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่แด่เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย H.E.Mr.Kirill Barsky ณ สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย