Untitled Documentเดือนกุมภาพันธ์ 2563

12 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดงาน Meet the Ambassador โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย...

 

2 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงาน All About Russian Studies 12th (ค่ายรัสเซียศึกษา) ครั้งที่ 12 และแน่นอนกิจกรรมที่น้องๆ จะได้รับจะทั้งความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย และความสนุกสนานตลอดทั้งวัน...

 


เดือนมกราคม 2563

7-11 มกราคม 2563

นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายครูอาสาเกื้อฝันเด็กครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์3 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 7-11 มกราคม 2563...