Untitled Document
  • แกลเลอรี่แกลเลอรี่

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดงาน Meet the Ambassador โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย...

 


 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงาน All About Russian Studies 12th (ค่ายรัสเซียศึกษา) ครั้งที่ 12 และแน่นอนกิจกรรมที่น้องๆ จะได้รับจะทั้งความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย และความสนุกสนานตลอดทั้งวัน...

 


 
นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายครูอาสาเกื้อฝันเด็กครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์3 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 7-11 มกราคม 2563 ซึ่งทางโครงการได้เข้าไปทำจิตอาสา สอนเด็กนักเรียน สร้างสนามเปตอง ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ำ และรวมถึงจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนและผู้ปกครอง โครงการถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานในพื้นที่...

 


 
ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงาน TU Open house 2019 เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ที่ทางโครงการรัสเซียศึกษา จัดทำซุ้มกิจกรรมและ บร์อดประชาสัมพันธ์ ของโครงการรัสเซียศึกษา มีทั้งเล่นเกมส์ทายปัญหาชิงรางวัล...

 


 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โครงการรัสเซียศึกษาได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน Open house ณ โรงเรียนสมุทรปราการ โดยมีพี่ ๆ เจ้าหน้าที่โครงการรัสเซียศึกษา และน้อง ๆ นักศึกษาในโครงการชั้นปีที่ 2 ไปให้ความรู้ และแนะนำหลักสูตรโครงการรัสเซีย มีนักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่มาร่วมงานสนใจเป็นอย่างมาก...

 


 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ณ โรงแรมรามาการเด้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและศิษย์เก่าโครงการรัสเซียศึกษาจากหลายสาขาอาชีพ...

 


 
วันศุกร์ ที่ 29 มี.ค. 62 นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำอาหารรัสเซียและจัดโต๊ะอาหารแบบรัสเซีย ณ บริเวณสวนศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มธ รังสิต ...

 


 
เมื่อวันที่ 21-28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ...

 


 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวหลักสูตรครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ...

 


 
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2561 รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์และเจ้าหน้าที่โครงการรัสเซียศึกษาได้พานักศึกษาจำนวน 24 คนที่เรียนวิชาภาษารัสเซียเพื่อการทำงานภาคธุรกิจการบริการ(โรงแรม) ไปดูงานที่โรงแรม InterContinental Pattaya Resort พัทยา ชลบุรี ...

 


 
ผ่านไปอย่างสวยงามกับงานเปิดบ้านศิลป์ ใน TU Open House 2018 ทั้งในวันที่ 7-8 พฤศจิกายนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ท่าพระจันทร์ ซึ่งโครงการรัสเซียศึกษาของเราได้ออกบูธ ...

 


 
. . . . . . . . ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ครูเป็นผู้มีคุณยิ่ง ผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา. . . . . . . .

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์...

 


 
วันที่ 9 -11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานวันแรกพบรัสเซียศึกษา (Russian First Date) ปฐมนิเทศรัสเซียศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา...

 


 
   
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 2052 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Dean 's list มอบรางวัลประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น และรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โครงการรัสเซียศึกษา...

 


 
วันที่ 21 มีนาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ทำอาหารรัสเซียและจัดโต๊ะรัสเซียในธีม "Summer" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน Cooking Class วิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย...

 


 
เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้จัดงานเปิดตัวหนังสือสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน

 


 
โครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยนะคะ Congratulations

 


 
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้ร่วมจัดงานฉลอง 120 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซีย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ...

 


 
เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ย 60 โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้พานักศึกษาจำนวน 20 คนที่เรียนวิชาภาษารัสเซียเพื่อการทำงานภาคธุรกิจบริการ (โรงแรม)ไปศึกษานอกสถานที่ ณโรงแรม Rama Gardens กรุงเทพฯ...

 


 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ศูนย์เกาหลีศึกษา แห่งสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "เจาะลึกเกาหลีเหนือ: กิจการภายในและการต่างประเทศ"...

 


 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับโครงการรัสเซียศึกษา จัดการเสวนาเรื่อง "โอกาสของไทยในเอเชียกลาง" เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เอเชียกลาง...

 


 
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 และมีนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่นดังนี้...

 


 
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้ออกบูท Roadshow แนะนำโครงการรัสเซียศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 


 
วันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานวันแรกพบรัสเซียศึกษา (Russian First Date) ปฐมนิเทศรัสเซียศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกรองได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซียศึกษา

 


 
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์Thai PBS เกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่อง War and Peace ของลีโอ ตอลสตอย เนื่องในโอกาสที่ BBC ได้จัดทำและออกอากาศซีรี่ส์เรื่อง War and Peace ทางสถานี Thai PBS

 


 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะไปเรียนภาษารัสเซียระยะสั้นที่ Ural Federal University เมืองเยคาเตรินเบิร์ก ประเทศรัสเซีย โดยมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่มาให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาที่ประเทศรัสเซียรวมทั้งการเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาด้วย

 


 
เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษา ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน "120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย" ณ สยามพารากอน จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ

 


 
เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน 2560 นางสาวณภาภัช ศรีแสงเมือง และนางสาวกรกช อารีสวาณี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียนกับการรู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN youth Workshop on Media Literacy) ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพ

 


 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำรายได้ ทั้งหมด 5,100 บาท ที่ได้จากจัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" ครั้งที่ 4 งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ได้นำไปบริจาคมอบให้ ทางสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุ เลาหญิงบ้าน กึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 


 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Charity ชอป แชร์ ชิลล์ ขายของมือสองเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 4 รายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองรวมทั้งเงินบริจาคในครั้งนี้ โครงการรัสเซียศึกษา จะนำไปมอบให้แก่ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลากึ่งวิถี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 


 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ อาคารบรรยายกลุ่มรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ฝ่ายการศึกษาได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในการนี้นักศึกาาโครงการรัสเซียศึกษาได้รับรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษากิจกรรมเด่นดังต่อไปนี้ ...

 


 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 4023 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Dean 's list มอบรางวัลประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น ให้แก่นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา ทั้งนี้...

 


 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดการทำอาหารรัสเซียและการจัดโต๊ะแบบรัสเซียในธีม "пикник" อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อปฎิบัติจริงในการเรียนการสอนวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย ในงานวันนี้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูอาหารรัสเซียแสนอร่อยหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น...

 


 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ...

 


 
โครงการทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย “เส้นทาง ปิคนิค ของซาเรวิชนิโคลัย”

 


 
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะระบำรัสเซียของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ซึ่งทำการฝึกซ้อมโดย Mrs. Ekaterina Alekseyeva แห่งสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย Katherine Dance Academy และการประสานงานโดย รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวด A.T.O.D (Australian Teachers of Dancing) International Dance Competition Thailand 2017

 


 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มาเยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษาและสัมภาษณ์อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และ อาจารย์ ดร.อุษณีย์ งามแสงพฤกษ์ อาจารย์ประจำโครงการฯ เกี่ยวกับประเทศรัสเซียในปัจจุบัน และได้มอบของที่ระลึกให้กับโครงการฯด้วย

 


 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษาได้ต้อนรับ นาย Gleb Svistin และนาย Nikita Kalinichenko นักศึกษาชาวรัสเซียจากมหาวิทยาลัยเอมกิโม (MGIMO) ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนอยู่ในวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาไทยศึกษา เป็นเวลา 6 เดือนอย่างอบอุ่น โดยนักศึกษาไทย-รัสเซียได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างเป็นมิตร โดยพวกเขาหวังว่าในอนาคตจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โครงการรัสเซียศึกษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-รัสเซีย

 


 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้ออกบูท Roadshow แนะนำโครงการรัสเซียศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 


 
วันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้ออกบูท Roadshow แนะนำโครงการรัสเซียศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ณ งาน Open house โรงเรียนสมุทรปราการ

 


 
วันที่ 17 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาร่วมกับผู้แทนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และภาควิชาภาษารัสเซียคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่แด่เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย H.E.Mr.Kirill Barsky ณ สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

 


 
เมื่อวันที่ 2, 9 ,16 พฤศจิกายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการอบรม การจัดการทางบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNote ให้แก่นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาชั้น ปีที่4 ที่ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ณ ห้อง 240B คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย...

 


 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้ไปเเนะเเนวหลักสูตรและประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ แก่นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้กล่าวทักทายนักเรียนเเละเเนะนำโครงการ ฯ...

 


 
เมื่อวันอังคารที่ 29 พ.ย 2559 อาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมิตรภาพระหว่างประชาชนแห่งประเทศรัสเซีย (People's Friendship University of Russia) ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล...

 


 
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วม งานธรรมศาสตร์วิชาการ Open House 2016 ซึ่งเป็นงานที่แนะนำให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาได้รู้จักกับคณะ และสาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัย...

 


 
เมื่อวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2559 รัฐบาลกัมพูชาร่วมกับศูนย์อาเซียน ประจำสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรุงมอสโก ได้จัดการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน – รัสเซีย ครั้งที่ 4 (4th ASEAN – Russia Youth Summit) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อ...

 


 
โครงการรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ,รางวัลเรียนดี, รางวัลกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียง ให้เข้าร่วมพิธีมอบทุน ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 8.00 น. SC4044 มธ.ศูนย์รังสิต

 


 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดสัมมนาชื่อ " โครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาที่ Ural Federal University ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2559 " ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ห้อง ศศ.รส.240 B ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์.ดร.กัณฐัศศส พงษ์หิรัญและท่านอาจารย์กรรมการโครงการ ฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับนักศึกษา และท่านผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย อีกทั้งบัณฑิต และศิษย์เก่าของโครงการรัสเซียศึกษา ทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาตรีร่วมถึงนักศึกษาปัจจุบันที่ได้ไปศึกษาที่ประเทศรัสเซียมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากการไปศึกษาที่ประเทศรัสเซีย เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่รุ่นน้องที่กำลังจะเดินทางไปในกันยายนนี้ เป็นเวลา 10 เดือน

 


 
เมื่อวันที่ 24 ส.ค 2559 โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ V. Tchastnyk และอาจารย์ A.Sumin รองผู้อำนวยการสถาบัน Russian Language and Culture แห่งมหาวิทยาลัยมอสโกแห่งรัฐ โดยทั้งสองท่านได้มาบรรยายเกี่ยวกับสถาบันและการเรียนการสอนให้นักศึกษาฟังในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ได้บรรยายให้อาจารย์ประจำโครงการทราบเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษารัสเซียให้แก่ชาวต่างชาติในปัจจุบัน ตลอดจนได้นำตำราและสื่อการสอนที่ทันสมัยมาให้โครงการ หลังสิ้นสุดการบรรยายทางโครงการรัสเซียศึกษาได้พาอาจารย์ทั้งสองท่านไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอยุธยา

 


 
โครงการ Russian First Date หรือ วันแรกพบรัสเซียศึกษา และงานปฐมนิเทศรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล มาร่วมกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 และยังได้เกียรติจากท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์.ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งคณะกรรมการโครงการ ฯ และเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ได้กล่าวต้อนรับและแจ้งรายละเอียดพร้อมให้คำแนะนำการเรียน หลักสูตร และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 


 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ได้ไปประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการเรียนของโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก จ.ปทุมธานี

 


 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติให้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-อาเซียน ภายหลังการประชุมสุดยอด" ให้กับประชาคมข่าวกรอง ณ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

 


 
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย ณโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ของโครงการรัสเซียศึกษาได้ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในโอกาสวันชาติแห่งสหพันธรัฐรัสเซียด้วยการแสดงความสามารถในการเต้นระบำพื้น เมืองรัสเซีย โครงการรัสเซียศึกษาจัดให้นักศึกษาได้ฝึกหัดเต้นระบำพื้นเมืองรัสเซียทุกภาค การศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัสเซียมากยิ่งขึ้นด้วยการ ปฏิบัติจริง นอกจากนี้ นักศึกษาที่ช่วยแปลข่าวในเฟซบุ๊กของสถานทูตรัสเซียจากภาษารัสเซียเป็นภาษา ไทยยังได้รับเชิญให้ไปร่วมงานวันชาติรัสเซียอีกด้วย

 


 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ "เส้นทางปิคนิคของซาเรวิชนิโคลัย" ณ พระราชวังบางปะอินและเพนียดคล้องช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซีย เริ่มต้นเมื่อซาเรวิชนิโคลัย มงกุฎราชกุมารของจักรวรรดิรัสเซีย...

 


 
ในระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2559 อาจารย์ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กรรมการโครงการ ฯ และคุณรชยา ดลลัชนัย ผู้จัดการโครงการ ฯ ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมในงานพิธีเปิดศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมไทย...

 


 
เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้พานักศึกษาของโครงการฯที่กำลังศึกษาวิชา ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน วังปารุสกวันประกอบด้วย 2 ตำหนัก คือ...

 


 
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา นักศึกษา พร้อมคณาจารย์จากโครงการรัสเซียศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้เดินทางไปยังจังหวัดนครนายก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการค่ายภาษารัสเซีย ครั้งที่ 1 “Inspired & Fun Russian Camp #1” โครงการค่ายดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษารัสเซีย...

 


 
   
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำรายได้ทั้งหมด 8,700 บาท ที่ได้จากจัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" ครั้งที่ 3 งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้นำไปบริจาคมอบให้ทางสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้าน กึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 


 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้จัดกิจกรรมการการเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวรัสเซียผ่านการทำอาหารและจัดโต๊ะรัสเซีย หรือ Cooking class ภายใต้ธีม "Summer in the park" ในรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงใน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มาร่วมชิมอาหารฝีมือนักศึกษาและให้กำลังใจแก่นักศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องคอมมอลรูม คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1

 


 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศรัสเซียศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษา ปีการศึกษา 2558 นี้ ทั้งนี้้ได้รับเกียรติจากคุณชญตร์ มุกดาหาร ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโครงการรัสเซียศึกษา มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง " จากมหาวิทยาลัยสู่ตลาดแรงงาน บัณฑิตควรเตรียมตัวอย่างไร " ภาพในงานยังมีการแสดงโชว์เต้นระบำจากนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา โดยการฝึกสอนจากอาจารย์แคทเธอริน บุญหนุน และมีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตโดยท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ และท่านอาจารย์กรรมการโครงการรัสเซียศึกษาทุกท่าน และคุณชญตร์ มุกดาหาร ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

 


 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Charity ชอป แชร์ ชิลล์ ขายของมือสองเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3 รายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองรวมทั้งเงินบริจาคในครั้งนี้ โครงการรัสเซียศึกษา จะนำไปมอบให้แก่ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลากึ่งวิถี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 


 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 4023 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Dean 's list มอบรางวัลประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น ให้แก่นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา และจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โครงการรัสเซียศึกษาได้แก่ คุณชญตร์ มุกดาหาร ทั้งนี้ ท่านคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล และท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้กล่าวให้โอวาทและมอบโล่ให้แก่คุณชญตร์ มุกดาหารอีกด้วย

 


 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารบรรยายรวม บร1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ ค่าย All About Russian Studies ครั้งที่ 8 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเเนะนำโครงการ และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าโครงการรัสเซียศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรตจากท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มาร่วมกิจกรรมค่ายAll About Russian Studies ครั้งที่ 8 ด้วยความอบอุ่นอีกด้วยค่ะ

 


 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ “ Situation in Asia –Pacific Region and Russian Foreign Policy ” โดย ดร.Yuri Raikov อาจารย์ประจำสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 เวลา 13.30 -15.00 น. ณ ห้องบรรยาย SC 2051

 


 
การแสดงของ Kalinka คณะระบำรัสเซียของโครงการรัสเซียศึกษาในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


 
งานกิจกรรมเปิดบ้านธรรมศาสตร์ TU OPEN HOUSE 2015 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดย โครงการรัสเซียศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านธรรมศาสตร์ TU OPEN HOUSE 2015 เมื่อวันที่ 4-5 พ.ย. พ.ศ 2558 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


 
โครงการรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่บัณฑิตของโครงการรัสเซียศึกษา รุ่นรหัส 54 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่บัณฑิตของโครงการรัสเซียศึกษา รุ่นรหัส 54 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตของโครงการรัสเซียศึกษา ได้แก่ ท่านคณบดีและท่านรองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ท่านนายกสมาคม คณะศิลปศาสตร์ ท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และท่านอาจารย์โครงการรัสเซียศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2558 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 


 
บรรยายพิเศษเรื่อง เทือกเขาทองคำแห่งอัลไต และทะเลสาบไบคาล มรดกโลก...มนต์เสน่ห์ของรัสเซีย

โดย Mr.Sergei Molchanov และ Ms.Olga Zhilina แห่งสถานเอกอัครราชฑูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับอาจารย์วีรภัทร คำรัตน์ อาจารย์โครงการรัสเซียศึกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ 2558 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียง คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้ารับรางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียงในพิธีดังกล่าวด้วย

 


 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดกิจกรรม Russian Cheer Up หรือ เชียร์โต้รัสเซียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยผ่านบทเพลง และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี

 


 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานวันไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ณ อาคารบรรยายรวม 1 ห้อง 201 โดยคณาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษาได้มอบถุงผ้าประจำโครงการฯ ให้แก่นักศึกษาใหม่อีกด้วย

 


 
โครงการรัสเซียศึกษาขอนำภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการระดับเยาวชนด้านภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียมาให้ชมกัน งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Парусарусскогомира" (Sails of Russkiy Mir) ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิ РусскийМир (Russkiy Mir Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2558 โดยมีนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษาซึ่งเป็นคนไทยเพียง 2 คนเท่านั้นที่เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ได้แก่ นางสาวกวิตา ว่องประสพสุข และนางสาวพลชา คุ้มชนะ ซึ่งทั้งสองได้กล่าวบอกเล่าถึงประสบการณ์และความประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางภาพถ่ายบางส่วนและจะมาเล่าให้เพื่อนๆ น้องๆ และผู้ที่สนใจได้ฟังในโอกาสต่อไป

 


 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม The Third Russia - ASEAN Youth Summit ที่มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal University เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

โครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีกับนางสาวเพ็ญนภา นาคนาวา นายเจตษฎา พรขุนทด และนายศุภวัสส์ อนุรัตน์บดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม The Third Russia - ASEAN Youth Summit ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -11 ตุลาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal University เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย โดยจะมีเยาวชนจากประเทศรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 


 
นักศึกษาปริญญาโท ณ Higher School of Economics ที่กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าพบกับผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และกรรมการโครงการฯ

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 และวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ นักศึกษาปริญญาโท ปี 2 ซึ่งกำลังศึกษาสาขาวิชา Political Analysis and Public Policy ภาคภาษาอังกฤษ ณ Higher School of Economics ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะตัวแทนจากสถาบันดังกล่าวได้เข้าพบกับผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และกรรมการโครงการฯ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน ตลอดจนได้มีเจรจาผ่านทาง Skype กับผู้ดูแลฝ่ายการต่างประเทศของสถาบันดังกล่าวเพื่อคุยถึงรายละเอียด ตลอดจนลักษณะรูปแบบความร่วมมือที่เป็นไปได้ การเจรจาความร่วมมือนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้นแก่นักศึกษาทั้งสองฝ่ายต่อไปในอนาคต

 


 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “ความสัมพันธ์และบทบาทความร่วมมือของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Major Power Relations and Engagement in Southeast Asia) ในหัวข้อ “ The Political Dimension of Russia as a Great Power in East Asia” โดยเป็นการจัดงานร่วมกันของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับทางสถาบันวิจัยความมั่นคงแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Center for Security Studies: APCSS) ซึ่งเป็นสถาบันThink Tank ของสหรัฐฯโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายเป็นอย่างมาก

 


 
เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดกิจกรรมวันแรกพบ “Russian First Date” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาชายฝั่งและคืนสัตว์สู่ธรรมชาติ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษารุ่นพี่และรู้จักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซีย ณ บ้านโกลเด้น ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ขึ้นณ ห้อง SC 4001 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซียศึกษา นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองมีโอกาสพบคณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษา อีกทั้งยังเป็นโอกาสแรกที่นักศึกษารุ่นน้องได้พบปะทำความรู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่อีกด้วย

 


 
เมื่อวันที่ 6 ส.ค 2558 นางสาวศิริพร ทองศาลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโครงการรัสเซียศึกษา ได้เป็นวิทยากรเสนอผลงานจากภาคนิพนธ์เรื่อง A Comparison of Economic Relations between Thailand and Vietnam with the Russian Federation during 2008-2013 ในงานประชุมนานาชาติ Redesigning the Landscape of Southeast Asia ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และทางด้านสายภาษา รวมทั้งนักศึกษาของโครงการและบัณฑิตที่จบไปแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ อาทิ รองศาสตราจารย์ยอดบุญเลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และกรรมการโครงการ ฯ อาจารย์ ดร.กัณฐัศศาพงษ์หิรัญ ,อาจารย์วิชนีศรีสนิท,อาจารย์กติมาพ่วงชิงงาม ,อาจารย์พงษ์ศักดิ์วัชรนุกูลเกียรติ ,รศ.ดร.ร.ท.นภดลชาติประเสริฐ ,ผศ.ดร.สมภักดิ์จันทร์สุกรี ,อาจารย์พงศ์พันธุ์จันทร์สุกรี ,อาจารย์ยิ่งศักดิ์ษัฏเสน ,อาจารย์อลิสา สินนา, อาจารย์ศิริรัตน์คงสิริพิพัฒน์,อาจารย์ปัทมาภรณ์บุญช่วยรอด,อาจารย์สิริมาโอชารส,นายธนโชติโรจน์กนก, นายสิทธิศักดิ์ แซ่ตั้ง,นางสาวศิริพรทองศาลา , นางสาวสิรินทร์ลีนรเศรษฎ์, นายศิพงษ์ หนูเทพย์ ,นายอนุรุทธิ์สมเสาร์ ,นางสาววรสุดา คำเป็ก,นายดนุพลเฉลยสุข

 


 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำฯ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชา "Intellectual Tea" เสวนาในหัวข้อ Regional Integration and Prospects of New "Associational Multipolarity" in the Asia-Pacific โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ Dr. Vitaly Kozyrev, Senior Fellow at the Devis Center of Russian and Eurasian Studies, Harvard University งานเลี้ยงน้ำชาดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

 


 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศาพงษ์หิรัญ อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษาได้เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์จีน – รัสเซีย: การท้าทายระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา” ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การสัมมนาวิชาการนี้ จัดโดยศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ...

 


 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ Dean ’s List มอบรางวัลและเหรียญให้แก่นักศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล มอบรางวัลและเหรียญให้แก่นักศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทกิจกรรมเด่น ณ ห้อง ศศ. 211 คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต มีรายนามดังต่อไปนี้...

 


 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2557 โดยทั้งนี้มีนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา เข้ารับรางวัลต่างๆ ดังนี้ ...

 


 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ ดำดี ให้การบรรยายแก่นักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษาด้วย

 


 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้ร่วมกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย Katherine Dance Academy จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย โดยคณะนักแสดง “Katyusha” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของรัสเซียโดยเฉพาะการเต้นระบำรัสเซีย และการอ่านบทกลอนรัสเซีย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป อาจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ฐิติพงษ์ ด้วงคง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และ H.E. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าร่วมชมการแสดง

 


 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 โครงการรัสเซียศึกษาจัดกิจกรรม “ชอป แชร์ ชิลล์ ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นงานขายสินค้ามือสองที่สภาพดีเพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดมาบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา บ้านกึ่งวิถีหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การจัดงานนี้ได้รับความสนใจและมีผู้มีน้ำใจมาบริจาคเป็นจำนวนมาก โดยรายได้จากการขายสินค้าและการบริจาคทั้งหมดเป็นจำนวน 13,146.50 บาท

 


 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปี 2 ที่เรียนวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียได้ทำกิจกรรม Cooking Class ด้วยธีม Brunch in the Park เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซีย และเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และคณาจารย์ของโครงการฯเข้าชมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ในงานนี้นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาอย่างน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดโต๊ะอาหารสวยงามในรูปแบบต่างๆ และการคิดรายการอาหารหลากหลายที่น่ารับประทาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังและศักยภาพของนักศึกษาที่สามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาทำ ให้แนวคิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดผลทางรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้นักศึกษาทุกกลุ่มยังแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยการรู้จักทำงานร่วม กันเป็นกลุ่ม มีวินัย และตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชม โครงการ Cooking Class ในธีม Brunch in the Park ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

 


 
ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ททท. สำนักงานปารีส นำคณะผู้มีความสามารถด้านหัตถกรรมใบลานและการสานปลาตะเพียน อาจารย์วิชนี ศรีสนิท พร้อมด้วยครูสอนชกมวยจากค่าย Fairtex พัทยา เข้าร่วมงาน Salon Mondial du Tourisme ซึ่งเป็นนิทรรศการการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีส ในระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่าแสนคน และมีชาวฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจประเทศไทย รวมถึงหัตถกรรมไทยด้วย ...

นอกจากนี้ อาจารย์วิชนี ศรีสนิท ยังได้รับเชิญจากททท. สำนักงานกรุงโรม ให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition: EMITT 2015 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่กรุงอิสตันบูล ทั้งนี้บูธของประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก และได้รับรางวัลบูธดีเด่นอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการช่วยส่งเสริมการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

 


 
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ดร. จิราพร ตรีวิเศษศร นายวัศพล ศิริวุฒิ และนางสาวสุพนิดา อ่วมงานทรัพย์ นักศึกษาชั้นปี 2 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน แปลข่าวของเฟสบุ๊คสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย โดยแปลจากภาษารัสเซียเป็น ภาษาไทยนั้น ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองต้อนรับกองเรือแปซิฟิคของกองทัพเรือรัสเซีย อันประกอบด้วย เรือพิฆาตอัดมีรอลปานเทเลเยฟ (Admiral Panteleyev) เรือส่งกำลังบำรุงเปเชเนก้า (Pechenega) และ เรือลากจูง SB-552 ที่มาเยี่ยมชมดูงานที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2558 เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือของรัสเซียและกองทัพเรือของไทย

 


 
โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดโครงการ “ค่าย All About Russian Studies 7” ขึ้นระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารบรรยายรวม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีจุดประสงค์ที่จะแนะแนวในการศึกษาต่อโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย โดยกิจกรรมหลักภายในโครงการมีดังต่อไปนี้ ...

 


 
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา นำโดยอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงาน “Open House” ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โครงการรัสเซียศึกษา โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก

 


 
โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการทาบทามจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยให้นักศึกษาของโครงการฯ ดำเนินการแปลข่าวสารของสถานทูตที่ลงในหน้าเพจ Посольство России в Таиланде จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย นักศึกษาที่เข้าร่วมการแปลดังกล่าวประกอบด้วย

1. นายวัศพล ศิริวุฒิ (บรรณาธิการ)
2. นางสาวศุภนิดา อ่วมงามทรัพย์ (รองบรรณาธิการ)
3. นางสาวกัญภร กฤธเกรียงไกร
4. นางสาวเพ็ญนภา นาคนาวา
5. นางสาวปภาดา คงคา

ทั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ดร. จิราพร ตรีวิเศษศร และอาจารย์ปัทมาภรณ์ บุญช่วยรอด ในการตรวจความถูกต้องของการแปล ซึ่งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทางสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเลี้ยงขึ้น ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระโอกาสการครบรอบ 120 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเลี้ยงครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของเพจเฟซบุ๊คของสถานทูตรัสเซียในรูปแบบภาษาไทย ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของสถานทูตรัสเซียกับนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยท่านสามารถติดตามได้ที่เพจนี้
https://www.facebook.com/RussiaInThai

 


 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ได้ต้อนรับคุณ Katsiaryna Aliakseyeva ผู้อำนวยการสถาบัน Katherine Dance Academy ซึ่งเป็นสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย อาจารย์ Sergey Tarasov และอาจารย์ Valentina Tarasova โดยทั้งหมดได้หารือถึงความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างสถาบันดังกล่าว กับโครงการรัสเซียศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน การฝึกปฏิบัติจริง และช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งและเห็นภาพของรัสเซียในแง่มุมด้านศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

 


 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Russian Foreign Policy toward the East” เพื่อนักศึกษาและบุคคลที่สนใจได้เข้าใจแนวนโยบายต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียต่อประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Kirill Barsky ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC Building) ห้องบรรยาย SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


 
โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการทาบทามจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยให้นักศึกษาของโครงการช่วยแปลข่าวสารของสถานทูตที่ลงในหน้าเพจ Посольство России в Таиланде จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย นักศึกษาที่เข้าร่วมการแปลดังกล่าวประกอบด้วย

1. นายวัศพล ศิริวุฒิ (บรรณาธิการ)
2. นางสาวศุภนิดา อ่วมงามทรัพย์ (รองบรรณาธิการ)
3. นางสาวกัญภร กฤธเกรียงไกร
4. นางสาวเพ็ญนภา นาคนาวา
5. นางสาวปภาดา คงคา

ทั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของรศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ,อาจารย์ จิราพร ตรีวิเศษศรและอาจารย์ ปัทมาภรณ์ บุญช่วยรอด ในการตรวจเช็คความถูกต้องของการแปล การแปลข่าวจากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทยดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

หน้าเพจสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย
https://www.facebook.com/RussiaInThai

 


 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์กล่าวเปิดงานและต้อนรับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเทศรัสเซียทุกท่าน อาทิ ...

 


 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้ไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ณ ห้อง Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Louis- Marie Memorial Building

 


 
โครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร หมู่บ้านห้วยแม่สอด หมู่ที่ 6 ต.พระธาตุแดง อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 22-26 ธันวาคม 2557
  • โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดโครงการ  “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ครั้งที่ 1” ขึ้นระหว่างวันที่22-26 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร หมู่บ้านห้วยแม่สอด หมู่ที่ 6 ต.พระธาตุแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
  • โดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟังพูด อ่าน และเขียน เตรียมกิจกรรมการสอน เช่น วาดรูป ร้องเพลง การแข่งการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสันทนาการ และเล่นเกมส์จะช่วยฝึกให้เยาวชนมีทักษะในการชีวิต คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม
  • ทั้งนี้ทางโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็กได้เปิดรับเงินงบริจาคเพื่อสร้างห้องน้ำ โรงครัว และห้องสมุด และสิ่งของ อาทิ เช่น เสื้อกันหนาว ถุงเท้า อุปกรณ์การเรียน อื่นๆอีกมากมาย ทางคณะนักศึกษาขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

 


 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาไปฟังการบรรยายเกี่ยวกับการโรงแรมที่โรงแรมเชอราตัน พัทยา (Sheraton) โดยผู้จัดการและฝ่ายการตลาดได้บรรยายเกี่ยวกับการบริการลูกค้าชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษารัสเซียเพื่อการทำงานภาคธุรกิจการบริการ (Russian for hospitality business) และพาชมโรงแรม รวมทั้งรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร Elements โดยการบ้านที่นักศึกษาทุกคนต้องทำคือรายงานเกี่ยวกับโรงแรมเป็นภาษารัสเซีย หลังจากนั้น โครงการฯได้พานักศึกษาไปเยี่ยมชมกิจการของร้าน King Power สาขาพัทยา ที่มีลูกค้าชาวรัสเซียไปใช้บริการจำนวนมาก จากการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่เรียนและทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

 


 
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย นายคีริลล์ บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Barsky.) ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษาและภาควิชาภาษารัสเซีย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งได้เข้าร่วมชมงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 


 
ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” โครงการรัสเซียศึกษาได้ร่วมจัดงานดังกล่าวด้วย โดยมีการแนะแนวการศึกษาต่อโครงการรัสเซียศึกษา และมีกิจกรรมให้นักเรียนและผู้สนใจได้ร่วมตอบคำถามชิงรางวัลเป็นที่ระลึก มีการสาธิตและชวนชิมอาหารรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีการแสดงเต้นรำและร้องเพลงพื้นเมืองรัสเซียของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาอีกด้วย

 


 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โครงการ "จากห้องเรียนสู่สังคม" ของโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการบริการสังคม ประเภทคณะสายสังคมศาสตร์ ณ เวทีกลาง อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ผลการแข่งขันคือ โครงการจากห้องเรียนสู่สังคมผ่านรอบคัดเลือกโครงการบริการสังคมไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยโครงการ "จากห้องเรียนสู่สังคม" ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานบริการสังคม ในงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน โดยโครงการจากห้องเรียนสู่สังคม เป็นโครงการที่เหล่านักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้ลงพื้นที่เข้าไปสอนภาษารัสเซียและแจกคู่มือภาษารัสเซียให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพบริการในเมืองพัทยา ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากผู้ประกอบการ ที่จำเป็นต้องค้าขายกับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

 


 
โครงการรัสเซียศึกษาได้นำพานดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

 


 
เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้จัดงาน "The Friends of Russia Get Together" เพื่อแนะนำ H.E. Mr. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยท่านใหม่ โดยคณาจารย์โครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมงานและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

 


 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของรองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กรรมการและอดีตผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ณ ร้านอาหารราชาวดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


 
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กมลวัน โกสุมาลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการรัสเซียศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดเฟ้นหา พิธีกร และศิลปินหน้าใหม่ของ MCOT บจ.อสมท ในโครงการ MCOT TALENT ADITION PROJECT SEASON2 เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557ที่ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าเดอะช็อป แกรนด์ พระราม9 ผู้ได้รับรางวัลจะได้เซ็นสัญญา พร้อมเงินรางวัลมูลค่า กว่า 30000 บาท

 


 
งาน Russian Cheer Up

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงาน Russian Cheer Up ณ อาคารบรรยายรวม 1 ห้อง 203 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องของนักศึกษาโครงการฯ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามัคคี การเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยได้มีการจัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย การแสดง การสร้างความตลกขบขัน และความพร้อมเพรียง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

 


 
งานไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานพิธีไหว้ครูประจำคณะศิลปศาสตร์ขึ้น ณ ห้อง SC 1058 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และนักศึกษาแต่ละภาควิชาและโครงการพิเศษได้มีการร่วมกันประดิษฐ์พานไหว้ครูอย่างสวยงาม

 


 
โครงการรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่นและนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวดังรายชื่อต่อไปนี้ ...

 


 
เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนารับฟังความเห็นสาธารณะ “การค้าเสรีไทย-สหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส: ผลประโยชน์ ผลกระทบ และนัยสำคัญต่อไทย” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 


 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โครงการรัสเซียศึกษาจัดการบรรยายพิเศษ โดย Dr.Victor Sumsky Director of the ASEAN Centre, Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) ในหัวข้อ "Russia-ASEAN Relations in the Changing Regional and Global Context" ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง 1058 เวลา 13.30-16.30น. ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและผู้สนใจจากภายนอกเป็นอย่างมาก

 


 
เมื่อวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2557 นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาจัดงาน First Date หรือ งานแรกพบรัสเซียศึกษา เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ของโครงการฯ มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนำ ให้นักศึกษาใหม่รู้จักคณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษา การเรียนการสอนในสาขาวิชาของตน รวมทั้งรู้จักคณะและมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการพบและทำความรู้จักกันกันครั้งแรกของรุ่นน้องและ รุ่นพี่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กรของรัสเซียศึกษา รวมทั้งได้เชิญศิษย์เก่าของโครงการฯที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศรัสเซียมาถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตที่ประเทศรัสเซียให้รุ่นน้องฟังด้วย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโครงการฯได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่โดยเน้นถึง ความเพียรพยายามเรียนรู้และฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปปักธงแห่งความสำเร็จ มีความซื่อสัตย์ เคารพตนเองและผู้อื่น มีความใฝ่รู้และขวนขวายหาความรู้เสมอ รวมทั้งการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำข้อคิดดังกล่าวไปปรับใช้กับชีวิตในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคตได้

 


 
โครงการรัสเซียศึกษาจัดการสัมมนา “แผนกลยุทธ์โครงการรัสเซียศึกษา” ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารนาวีภิรมย์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ บุคลากรโครงการฯ ได้มีการหารือและสรุปการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโครงการฯเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งได้มีการจัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดสู่โครงการรัสเซียในฝัน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

 


 
โครงการรัสเซียศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จึงมีการรณรงค์ให้บุคคลากรของโครงการฯแต่งกายด้วยผ้าไทย และเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ทางโครงการรัสเซียศึกษานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจาก รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่บุคคลากรของโครงการฯ

 


 
โครงการรัสเซียศึกษาได้ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในห้องเรียนมาพัฒนาสังคมผ่านโครงการ “จากห้องเรียนสู่สังคม” ครั้งที่ 2 โดยอาจารย์และนักศึกษา จะใช้ความรู้ของตนเกี่ยวกับภาษารัสเซียจัดทำหนังสือการใช้ภาษารัสเซียที่ถูกหลักไวยากรณ์เล่มใหม่ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการในเขตพัทยา บริเวณเขาพระตำหนักและหาดวงศ์อมาตย์ – นาเกลือ ในวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2557 และเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมจากห้องเรียนสู่สังคมครั้งที่ 1 นอกจากนี้อาจารย์และนักศึกษาจะทำการสำรวจหาพื้นที่ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมการสอนภาษารัสเซียแก่ผู้ประกอบการในโครงการ “จากห้องเรียนสู่สังคม” ครั้งต่อไป โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากจากผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง

 


 
โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการค่าย All about Russian Studies เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาโครงการฯ นำความรู้ที่ได้จากการเรียน มาประชาสัมพันธ์และแนะนำเกี่ยวกับการเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับประเทศรัสเซียในทุก ๆ ด้าน และแนะแนวการเตรียมความพร้อมในการสมัครสอบและการสอบเข้าโครงการรัสเซียศึกษา อีกทั้งยังแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจ

 


 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการวันปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ต่อพงษ์ แจ่มทวี มาร่วมบรรยาย เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน , ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ, แนวทางการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้น ปีที่ 4

 


 
เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการ Dean’s List ประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น ณ ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการรัสเซียศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ,รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ และท่านรองคณบดี ฝ่ายการนักศึกษาอาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญเรียนดีให้แกนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษากิจกรรมดีเด่นของโครงการรัสเซียศึกษา

 


 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ว่าที่บัณฑิตของคณะนำไปสนับสนุนการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในงานดังกล่าวยังมีพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี เหรียญรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น และเกียรติบัตรรางวัลนักกิจกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโครงการรัสเซียศึกษได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวด้วย ทางโครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ และขอแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตของโครงการฯ ทุกท่านที่กำลังจะจบการศึกษาด้วยค่ะ

 


 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีโครงการรัสเซียศึกษา โครงการฯได้จัดโครงการบริจาคสิ่งของเพื่อเด็กด้อยโอกาสที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราเพื่อเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำนวนมากและบริจาคเงินจำนวน 4000 บาท ให้แก่มูลนิธิบ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ทางโครงการฯขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาตลอด

 


 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้นำรายได้ทั้งหมด 11,750 บาท ที่ได้จากจัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้นำไปบริจาคมอบให้ทางสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้าน กึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 


 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด เพื่อนำรายได้ทั้งหมดร่วมบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้รายได้จากการบริจาคและการจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 11,750 บาท

 


 
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการการแข่งขันต่อจิ๊กซอว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งโครงการรัสเซียศึกษา เพื่อสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ระหว่างนักศึกษาของโครงการฯ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 3005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


 
งานทำบุญครบรอบ10 ปี โครงการรัสเซียศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานทำบุญครบรอบ 10 ปี ในการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชารัสเซียศึกษา จึงได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระขึ้นเพื่อเป็นศิริมงคลแก่โครงการฯ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรอันได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


 
เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดงาน TU Open House 2013 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคารยิมเนเซียม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนักศึกษาโครงการัรสเซียศึกษา ได้ไปตั้งบู๊ทร่วมงาน แนะแนวนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์อีกด้วย

 


 
อธิการบดีของ Linguistics University of Nizhny Novgorod เยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 Professor Boris Zhigalev อธิการบดีของ Linguistics University of Nizhny Novgorod สหพันธรัฐรัสเซีย ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อลงนามในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Linguistics University of Nizhny Novgorod ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ทั้งนี้ Prof. Boris Zhigalev ได้เยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษา และหารือกับคณาจารย์โครงการรัสเซียศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันในอนาคตด้วย

 


 
โครงการรัสเซียศึกษา นำโดยคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาได้เข้าพบคุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เพื่อเจรจากรอบความตกลงในด้านความร่วมมือเกี่ยวกับด้านการศึกษา โครงการบริการสังคม และการฝึกงานของนักศึกษาในเขตเมืองพัทยา โดยมีคุณภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะโครงการรัสเซียศึกษาอย่างอบอุ่น

 


 
โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดโครงการ "จากห้องเรียนสู่สังคม" เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยการเดินทางไปสอนภาษารัสเซียที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการที่พัทยา บริเวณหาดวงศ์อมาตย์-นาเกลือ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และเขาพระตำหนัก ในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2556

 


 
เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ อาคารบรรยายเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องบรรยาย SC4039 สัมมนา เรื่อง "What's new in Russia?" โดยคุณอรทัย ภูบุญลาภ นักการทูตชำนาญการ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

 


 
โครงการรัสเซียศึกษาไปประชาสัมพันธ์โครงการฯในงานแนะแนวสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พศ.2556

 


 
โครงการรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่นและนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 3049 โดยนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวดังรายชื่อต่อไปนี้

นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี
นายชิดพงษ์ พูนเพ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - GPA 3.71
นางสาวนฤมล สุรเมธี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - GPA 3.90
นางสาวนฤมล สุรเมธี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - GPA 3.90
นางสาวเพชรดา วัชราวุธพัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - GPA 3.85

นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านบำเพ็ญประโยชน์
นางสาวปนัดดา จารุเลิศพงษ์

นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา
นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ
นายณัฐภัทน์ ซ้ายสุวรรณ

นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา
นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ
นายณัฐภัทน์ ซ้ายสุวรรณ
นายกรภพ วงศ์ธนะสารกุล
นางสาวญาณีนุช โภชนะคง
นายธนโชติ โรจน์กนก
นายโสภณ เชื้อสาย
นายมฆวัน อัจฉริยผดุง

 


 
เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ อาคารบรรยายเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องบรรยาย SC4043 โครงการรัสเซียศึกษา โดยจัดสัมมนาการนำเสนอภาคนิพนธ์ของนักศึกษา เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคตะวันออกกลางในมิติการเมืองระหว่างประเทศช่วงศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มในอนาคต  โดย นายปริตต์ อรุณโอษฐ์ และ การศึกษาพิเศษในประเทศรัสเซีย โดย นางสาวขวัญหทัย พลการ

 


วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ ห้องบรรยาย SC4043 ในหัวข้อดังนี้

- ภาคนิพนธ์เรื่อง : วิเคราะห์การใช้ BROKEN RUSSIAN ของผู้ประกอบการอาชีพด้านบริการในเขตพัทยาเหนือในบริเวณหาดวงศ์อมาตย์-นาเกลือในแง่ไวยากรณ์ เสนอโดย นางสาวอภิชญา แรงกล้า

- ภาคนิพนธ์เรื่อง : วิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบของการลดลงของประชากรรัสเซียที่ส่งผลต่อความมั่นคงในอนาคต:กรณีศึกษาผลกระทบที่มีต่อความมั่นคงทางวัฒนธรรมในช่วงปี คศ.1991-2012 เสนอโดย นายธนดล วิจารณ์กุล

- ภาคนิพนธ์เรื่อง : การศึกษาพัฒนาการของธนาคารเพื่อการออมทรัพย์ Sberbank ในยุคเปลี่ยนผ่านจากสหภาพโซเวียตเป็นสหพันธรัฐรัสเซีย เสนอโดย นางสาวภัทรา หุตะแพทย์

 


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดกิจกรรม Russian Cheer Up 2013 ณ อาคารบรรยายรวม (บร. 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยรวมถึงบทเพลงอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยผ่านบทเพลง และให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกชั้นปีเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 


วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ ห้องบรรยาย SC4043 ในหัวข้อ ประสบการณ์การฝึกงานในภาคฤดูร้อน โดยมีวิทยากรดังนี้

- การฝึกงานที่โรงแรม Rayavadee จ.กระบี่
เสนอโดย นายเจตษฎา พรขุนทด, นางสาวลลิตา รวดเร็ว และนางสาววราภรณ์ บริสุทธิ์

- การฝึกงานที่ King Power พัทยา
เสนอโดย นายศุภกร จันทรมณี, นางสาววรสุดา คำเป็ก และนางสาวจตุพรรณ แสงสุข

- การฝึกงานที่บริษัท PANORAMA WORLD WIDE
เสนอโดย นายณัฐภัทน์ ซ้ายสุวรรณ

- การฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอโดย นางสาวปภัสรา อินหว่าง
นางสาวอมรา ศรีงาม
นางสาวชฎาพรรณ ไชยสม

- การฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์

เสนอโดย นางสาวรัชฎากร สุวรรณกูล

- การฝึกงานที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เสนอโดย นางสาวภัทรา เกษศิระ

- การฝึกงานที่บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เท็นเม้น จำกัด
เสนอโดย นายจิระวัฒน์ เอ่งฉ้วน

- การฝึกงานที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หอบังคับวิทยุการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เสนอโดย นายณัฐธเนศ เตชะคฤหะ

 


วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีโครงการรัสเซียศึกษา โดยจัดสัมมนาการนำเสนอภาคนิพนธ์ของนักศึกษา เรื่อง

อิทธิพลจากระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตในช่วง ปี ค.ศ. 1964-1982 ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองในโปแลนด์ โดย นางสาวปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์ชัย และ ปัจจัยภายในประเทศด้านการเมืองและเศรษฐกิจของรัสเซียที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นในส่วนของเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการแก้ไขปัญหาความยากจน ในกรอบการประชุม RIO+20 โดย นางสาวชลริธร บุญประสพ

 


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 โครงการรัสเซียศึกษาไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะนำโครงการฯ ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน คือ

นายณัฐธเนศ เตชะคฤหะ
นายจิระวัฒน์ เอ่งฉ้วน
นางสาวอัจฉราพรรณ เกิดปั้น
นายชยาศิส วุฒิศิลป์

 


เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Russian First Date หรือ งาน แรกพบรัสเซียศึกษา

เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของโครงการรัสเซียศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำให้นักศึกษาใหม่รู้จักคณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษา การเรียนการสอนในสาขาวิชาของตน และรู้จักคณะและมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการพบกันครั้งแรกของรุ่นน้อง รุ่นพี่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กรของรัสเซียศึกษาซึ่งในอนาคตนักศึกษาต้องใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 


เมื่อวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2556 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศรัสเซีย

 


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ที่ห้อง ศศ.รส. 211 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาควิชาภาษาอังกฤษ โครงการ BEC และโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง SWOT

SWOT ถือเป็นหัวใจสำคัญขั้นแรกของการวางแผนดำเนินงานเพราะทำให้เรามองเห็นทั้งภาพรวม รับทราบจุดแข็งขององค์กร จุดอ่อนที่คุณควรต้องแก้ไขปรับปรุง ข้อดีข้อเสีย ต่างๆ ตลอดจนเข้าถึงและทราบโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานอีกด้วย ทำให้ในการกำหนดเป้าหมาย และวิธีการดำเนินงาน เป็นไปได้อย่างเหมาะสม

 


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240
โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ได้ทราบแนวทางการเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และทราบแนวทางการปฏิบัติตน ปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน อีกทั้งยังแนะแนวทางการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว

 


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556
โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดอบรมเรื่องการเตรียมตัวไปศึกษาภาษารัสเซีย เป็นเวลา 3 เดือนที่ประเทศรัสเซียให้กับนักศึกษาชั้นปี 3 ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาภาษารัสเซียที่สถาบันภาษารัสเซียของรัฐ อา แอส ปุชกิน กรุงมอสโก และที่มหาวิทยาลัยรัฐแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศ์พันธ์จันทร์สุกรี อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ษัฏเสน และอาจารย์วิชนี ศรีสนิท ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการใช้ชีวิตในประเทศรัสเซีย นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้เคยไปศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว เมื่อภาคฤดูร้อนปีที่แล้ว มาช่วยแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่รุ่นน้อง

 


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 โครงการรัสเซียศึกษาได้เชิญชวนประชาคมชาวรัสเซียศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังแถลงนโยบายของผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาคนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรังรอง บุญนุช และคณะกรรมการของโครงการรัสเซียศึกษา อีกทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง "ครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11 รัสเซียศึกษา" เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั้ง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการฯในอนาคต

นอกจากนี้ตัวแทนคณะบริหารชุดใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ได้มาพูดคุยกับนักศึกษา เพื่อชี้แจงถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และอนาคตของโครงการรัสเซียศึกษา

 


โครงการรัสเซียศึกษาได้เชิญอาจารย์อีริน่า ลิปิลิน่า (Ирина Липилина) อาจารย์ชาวรัสเซียผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ไทยและเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยที่สถาบันเอเชียและ อัฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยมอสโก (Институт странАзии и Африки : ИСАА МГУ) มาบรรยายให้นักศึกษาวิชา Modern Russia ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3ฟังในหัวข้อ "รัสเซียสมัยใหม่" เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC4032

 เมื่วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556
ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการ Dean's List ประเภทนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยจัดขึ้นเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษา โครงการรัสเซียศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากผลการเรียนดีเด่น 5 อันดับแรกของแต่ละชั้นปี (ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4) ทั้งนี้โดยการพิจารณาผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ภาค 1 ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด ซึ่งได้พิจารณามอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 


เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2556 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการค่าย All About Russian Studies ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการรัสเซียศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง " เทศกาลศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย และภาษารัสเซีย : เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 115 ปี " โดยมีการแสดงที่น่าสนใจ จากวิทยากรชาวรัสเซีย นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนสถานทูตรัสเซีย อาทิ การอ่านบทกวีรัสเซีย การขับร้องเพลงพื้นเมืองและการเต้นระบำรัสเซีย

 


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง "เล่าประสบการณ์การเรียนภาษารัสเซียที่ประเทศรัสเซียของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา และการศึกษาในระดับปริญญาตรีและชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในประเทศรัสเซีย" โดยผู้มีประสบการณ์ในการไปศึกษาที่ประเทศรัสเซีย อาทิ - นางสาวศิริรัตน์ คงสิริพิพัฒน์ นักศึกษาทุนรัฐบาลไทย จบปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีรัสเซีย เกียรตินิยมอันดับ 1 จากสถาบันภาษาปุชกิน ประเทศรัสเซียมาร่วมบรรยายประสบการณ์การเรียนและชีวิตนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยที่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซีย เป็นระยะเวลา 6 ปี อีกทั้งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3และ4 มาบรรยายประสบการณ์การเรียนภาษารัสเซียที่สถาบันภาษาปุชกิน และมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย มาร่วมบรรยายให้นักศึกษารุ่นน้องและผู้สนใจได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนภาษารัสเซีย เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 ห้อง SC 4036

 


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง "115 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียความก้าวหน้าทางด้านการทูตและการค้า" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียทางด้านการทูต คุณวัฒนะ คุ้นวงศ์ และผู้เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ ไทย-รัสเซียทางด้านการค้า คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย มาร่วมเป็นวิทยากร ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ sc 3049 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง " ผลงานภาคนิพนธ์ของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา" โดยวิทยากรที่มาร่วมบรรยาย ได้แก่ บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2551 มานำเสนอผลงานภาคนิพนธ์ของตนและถ่ายทอดประสบการณ์การทำภาคนิพนธ์ ให้นักศึกษารุ่นน้องได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษารุ่นต่อๆ ไปในการค้นคว้าและจัดทำภาคนิพนธ์อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับประเทศรัสเซียโดยมีหัวข้อภาคนิพนธ์ ดังนี้

• ภาคนิพนธ์เรื่อง " การศึกษาเปรียบเทียบทางด้านปัจจัย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิวัติรัสเซียและการปฏิวัติฝรั่งเศส " โดย นางสาวณัฏฐิยา หอมหวล

• ภาคนิพนธ์เรื่อง " ความสัมพันธ์ด้านพลังงานน้ำมันระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในช่วงปี ค.ศ. 2000-2010 " โดย นายธาริต วิพุฑฒิกุลวาทย์

• ภาคนิพนธ์เรื่อง " โอกาสและอุปสรรคในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียของธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีโรงแรมใบหยกสกาย " โดย นางสาวสกุนตลา รัตนศรีอำไพพงศ์

• ภาคนิพนธ์ เรื่อง " เปรียบเทียบโครงสร้างและบทบาทระหว่างหน่วยเคจีบี (KGB) และซีไอเอ (CIA) ในช่วงสงครามเย็น ค.ศ. 1945-1991" โดย นายภัทริน เพ็ญศิริ

• ภาคนิพนธ์ เรื่อง " ความพึงพอใจของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาปี 2551 ต่อการเรียนการสอนของโครงการรัสเซียศึกษา " โดย นายปริพัฒน์ จำปาถิ่น

• ภาคนิพนธ์ เรื่อง " การศึกษาความสำคัญของเศรษฐกิจและพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์รัสเซีย ปี ค.ศ 1997-2010 " โดย นางสาวธีรารัตน์ ปิยะกุลวรวฒน์

 


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงาน Russian Cheer Up 2012 ณ อาคารบรรยายรวม (บร.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยรวมถึงบทเพลงอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยผ่านบทเพลง และให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกชั้นปีเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกด้วย

 


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “ ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานและการประกอบวิชาชีพโดยโครงการรัสเซียศึกษา ” โดยเชิญผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานต่างๆมาร่วมบรรยายได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาฝึกงาน 

ที่บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
ที่สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
นอกจากนี้ยังพบกับบัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษาที่ได้ประกอบวิชาชีพในหลากหลายสาขามาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน

 


วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รศ. ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กรรมการโครงการ ผศ. วิรังรอง บุญนุช และอาจารย์ประจำโครงการ อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม ได้เข้าร่วมงาน

The Day of Russia 2012
1150th Anniversary of The Russian Statehood
115th Anniversary of The Establishment of Russian-Thai diplomatic Relations

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ


งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการรัสเซียศึกษา ปีการศึกษา 2554
ทางโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โครงการรัสเซียศึกษา ปีการศึกษา 2554 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ษัฏเสน เป็นพิธีกร
อีกทั้งท่านผู้อำนวยการ,คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการรัสเซียร่วมบรรยายให้นักศึกษาฟังเกี่ยวกับ
สิ่งที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับการติดต่อโครงการฯและรายละเอียดต่างๆในการเริ่มต้นการเข้าศึกษา
เมื่อในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 1059
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554ที่ผ่านมา ศูนย์วิชาการรัชดาวิทยาร่วมกับงานแนะนำการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พานักเรียนที่เข้าร่วม SUMMER CAMP IN TU 2011 ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม โครงการรัสเซียศึกษา โดยมีท่านอาจารย์วิชนี ศรีสนิท ซึ่งอาจารย์ของโครงการรัสเซียเป็นผู้บรรยายและแนะนำโครงการรัสเซียศึกษา ให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ อย่างอบอุ่นโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดบอร์ดเกี่ยวกับ วันมาสเลนิตซ่า Масленица ช่วงระหว่าง 28 ก.พ – 1 มี.ค เป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาวเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ โดยทั่วไปจะไม่มีการเฉลิมฉลอง ในยุคโบราณจัดได้ว่าเป็นเทศกาลแพนเค้กโครงการสัมมนา หัวข้อ เรื่อง “ เรียนจบแล้วไปทำงานอะไรดี ”
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 4029 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตโครงการ สัมมนา หัวข้อ  “ พลังงานทดแทนในรัสเซีย ”   
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง SC  3015งานสัมมนา หัวข้อ “ ประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศรัสเซียจากพี่สู่น้อง”
จัดวันที่ 10 กันยายนโครงการ กิจกรรม “ ออกบู๊ทงานตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน สีลม ” วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 9.00- 16.00 น. ณ รร.กรุงเทพคริสเตียนการจัดบอร์ดประสบการณ์ของนักศึกษาที่ไปเรียนภาษารัสเซียที่ประเทศรัสเซีย
ในช่วง 10 เดือน และ ช่วงซัมเมอร์