Untitled Documentแกลเลอรี่

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการรัสเซียศึกษา ปีการศึกษา 2554
ทางโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โครงการรัสเซียศึกษา ปีการศึกษา 2554 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ษัฏเสน เป็นพิธีกร
อีกทั้งท่านผู้อำนวยการ,คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการรัสเซียร่วมบรรยายให้นักศึกษาฟังเกี่ยวกับ
สิ่งที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับการติดต่อโครงการฯและรายละเอียดต่างๆในการเริ่มต้นการเข้าศึกษา
เมื่อในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 1059
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต