Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง "เล่าประสบการณ์การเรียนภาษารัสเซียที่ประเทศรัสเซียของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา และการศึกษาในระดับปริญญาตรีและชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในประเทศรัสเซีย" โดยผู้มีประสบการณ์ในการไปศึกษาที่ประเทศรัสเซีย อาทิ - นางสาวศิริรัตน์ คงสิริพิพัฒน์ นักศึกษาทุนรัฐบาลไทย จบปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีรัสเซีย เกียรตินิยมอันดับ 1 จากสถาบันภาษาปุชกิน ประเทศรัสเซียมาร่วมบรรยายประสบการณ์การเรียนและชีวิตนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยที่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซีย เป็นระยะเวลา 6 ปี อีกทั้งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3และ4 มาบรรยายประสบการณ์การเรียนภาษารัสเซียที่สถาบันภาษาปุชกิน และมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย มาร่วมบรรยายให้นักศึกษารุ่นน้องและผู้สนใจได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนภาษารัสเซีย เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 ห้อง SC 4036


รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาได้กล่าวเปิดงานและต้อนรับวิทยากรในงานสัมมนา


นางสาวศิริรัตน์ คงสิริพิพัฒน์ นักศึกษาทุนรัฐบาลไทย จบปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีรัสเซีย เกียรตินิยมอันดับ 1 จากสถาบันภาษาปุชกิน ประเทศรัสเซียมาร่วมบรรยายประสบการณ์การเรียนและชีวิตนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยที่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซีย เป็นระยะเวลา 6 ปี


นักศึกษา ชั้น ปีที่ 4 ของโครงการรัสเซียศึกษามาบรรยายประสบการณ์การเรียนภาษารัสเซียที่สถาบันภาษาปุชกิน และมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย


นักศึกษา ชั้น ปีที่ 4 ของโครงการรัสเซียศึกษามาบรรยายประสบการณ์การเรียนภาษารัสเซียที่สถาบันภาษาปุชกิน และมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย


รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาและอาจารย์กติมา พ่วงชิงงามให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรและนักศึกษาทุกท่านที่มาร่วมบรรยาย(บางส่วนของภาพบรรยายกาศในการมอบของที่ระลึก)


รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาและอาจารย์กติมา พ่วงชิงงามให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรและนักศึกษาทุกท่านที่มาร่วมบรรยาย(บางส่วนของภาพบรรยายกาศในการมอบของที่ระลึก)