Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา นำโดยอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงาน “Open House” ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โครงการรัสเซียศึกษา โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก