Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ ดำดี ให้การบรรยายแก่นักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษาด้วย