Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ขึ้นณ ห้อง SC 4001 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซียศึกษา นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองมีโอกาสพบคณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษา อีกทั้งยังเป็นโอกาสแรกที่นักศึกษารุ่นน้องได้พบปะทำความรู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่อีกด้วย


รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรง อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่