Untitled Documentแกลเลอรี่

นักศึกษาปริญญาโท ณ Higher School of Economics ที่กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าพบกับผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และกรรมการโครงการฯ

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 และวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ นักศึกษาปริญญาโท ปี 2 ซึ่งกำลังศึกษาสาขาวิชา Political Analysis and Public Policy ภาคภาษาอังกฤษ ณ Higher School of Economics ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะตัวแทนจากสถาบันดังกล่าวได้เข้าพบกับผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และกรรมการโครงการฯ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน ตลอดจนได้มีเจรจาผ่านทาง Skype กับผู้ดูแลฝ่ายการต่างประเทศของสถาบันดังกล่าวเพื่อคุยถึงรายละเอียด ตลอดจนลักษณะรูปแบบความร่วมมือที่เป็นไปได้ การเจรจาความร่วมมือนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้นแก่นักศึกษาทั้งสองฝ่ายต่อไปในอนาคต