Untitled Documentแกลเลอรี่

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม The Third Russia - ASEAN Youth Summit ที่มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal University เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

โครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีกับนางสาวเพ็ญนภา นาคนาวา นายเจตษฎา พรขุนทด และนายศุภวัสส์ อนุรัตน์บดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม The Third Russia - ASEAN Youth Summit ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -11 ตุลาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal University เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย โดยจะมีเยาวชนจากประเทศรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว