Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานวันไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ณ อาคารบรรยายรวม 1 ห้อง 201 โดยคณาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษาได้มอบถุงผ้าประจำโครงการฯ ให้แก่นักศึกษาใหม่อีกด้วย