Untitled Documentแกลเลอรี่

บรรยายพิเศษเรื่อง เทือกเขาทองคำแห่งอัลไต และทะเลสาบไบคาล มรดกโลก...มนต์เสน่ห์ของรัสเซีย

โดย Mr.Sergei Molchanov และ Ms.Olga Zhilina แห่งสถานเอกอัครราชฑูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับอาจารย์วีรภัทร คำรัตน์ อาจารย์โครงการรัสเซียศึกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ 2558 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ศูนย์รังสิต