Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่บัณฑิตของโครงการรัสเซียศึกษา รุ่นรหัส 54 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่บัณฑิตของโครงการรัสเซียศึกษา รุ่นรหัส 54 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตของโครงการรัสเซียศึกษา ได้แก่ ท่านคณบดีและท่านรองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ท่านนายกสมาคม คณะศิลปศาสตร์ ท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และท่านอาจารย์โครงการรัสเซียศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2558 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์