Untitled Documentแกลเลอรี่

งานกิจกรรมเปิดบ้านธรรมศาสตร์ TU OPEN HOUSE 2015 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดย โครงการรัสเซียศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านธรรมศาสตร์ TU OPEN HOUSE 2015 เมื่อวันที่ 4-5 พ.ย. พ.ศ 2558 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต