Untitled Documentแกลเลอรี่

การแสดงของ Kalinka คณะระบำรัสเซียของโครงการรัสเซียศึกษาในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์