Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะไปเรียนภาษารัสเซียระยะสั้นที่ Ural Federal University เมืองเยคาเตรินเบิร์ก ประเทศรัสเซีย โดยมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่มาให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาที่ประเทศรัสเซียรวมทั้งการเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาด้วย