Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ศูนย์เกาหลีศึกษา แห่งสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "เจาะลึกเกาหลีเหนือ: กิจการภายในและการต่างประเทศ" โดย อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ได้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าฟังและสื่อมวลชนจำนวนมาก