Untitled Documentแกลเลอรี่

​เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้จัดงานเปิดตัวหนังสือสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน โดย Professor Victor Sumsky ซึ่งหนังสือนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ และอาจารย์วิชนี ศรีสนิท ตรวจความถูกต้องโดย อาจารย์ลุดมีลา ลารีโอโนวา ภายในงานได้รับความสนใจทั้งจากอาจารย์ นักศึกษาและนักเรียนจากสถาบันต่างๆจำนวนมาก