Untitled Documentแกลเลอรี่

​​วันที่ 21 มีนาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ทำอาหารรัสเซียและจัดโต๊ะรัสเซียในธีม "Summer" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน Cooking Class วิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย โดยได้รับความสนใจและชื่นชมอย่างมากจากคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ การเรียนการสอน Cooking Class อาหารรัสเซียส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริงและใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกมาอย่างน่าชื่นชม