Untitled Documentแกลเลอรี่

​​เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2561 รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์และเจ้าหน้าที่โครงการรัสเซียศึกษาได้พานักศึกษาจำนวน 24 คนที่เรียนวิชาภาษารัสเซียเพื่อการทำงานภาคธุรกิจการบริการ(โรงแรม) ไปดูงานที่โรงแรม InterContinental Pattaya Resort พัทยา ชลบุรี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม ตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากร ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหา ตลอดจนได้ชมห้องพักและบริเวณรอบนอกของโรงแรม ระหว่างเวลา 12.00-14.00 น. นักศึกษาได้ร่วมกับทานอาหารกลางวันที่ทางโรงแรมจัดให้