Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวหลักสูตรครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ โดยนักศึกษาโครงการฯและเจ้าหน้าที่ได้แนะนำ หลักสูตรและรายละเอียดการเรียนการสอนของโครงการฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก