Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โครงการรัสเซียศึกษาได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน Open house ณ โรงเรียนสมุทรปราการ โดยมีพี่ ๆ เจ้าหน้าที่โครงการรัสเซียศึกษา และน้อง ๆ นักศึกษาในโครงการชั้นปีที่ 2 ไปให้ความรู้ และแนะนำหลักสูตรโครงการรัสเซีย มีนักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่มาร่วมงานสนใจเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและอาจารย์ฝ่ายแนะแนว ของโรงเรียนสมุทรปราการที่ได้เชิญทางโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมงาน Open house ในครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับ