Untitled Documentแกลเลอรี่

ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงาน TU Open house 2019 เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ที่ทางโครงการรัสเซียศึกษา จัดทำซุ้มกิจกรรมและ บร์อดประชาสัมพันธ์ ของโครงการรัสเซียศึกษา มีทั้งเล่นเกมส์ทายปัญหาชิงรางวัล มีการแสดงวัฒนธรรมรัสเซีย และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับTCAS การรับเข้าของโครงการรัสเซียศึกษา ทำให้มีมีนักเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ที่ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต มีของรางวัลแจก+สาระความรู้อีกมากมาย แล้วปีหน้ามาเจอกันอีกนะจ๊ะ